Optredens en concerten:

In principe organiseert het koor ca. 3 optredens per jaar, waaronder deelname aan diverse (koren-)festivals (Paradiso, Korenlint, Havenfestival) en één avondvullend concert rond een bepaald thema.

Voor de organisatie van zo’n avondvullend concert wordt een tijdelijke werkgroep geformeerd uit de leden. Deze werkgroep bepaalt in overleg met het bestuur en de dirigente het thema en het repertoire. Daarnaast is de werkgroep verantwoordelijk voor alles wat met de voorbereiding en uitvoering van het concert te maken heeft.

Ook wordt ernaar gestreefd om eens in de twee jaar een Kerstconcert te organiseren in de sfeervolle Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.