Popkoor Decibel, statutair gevestigd te Driehuis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Popkoor Decibel, is als vereniging sinds 2018 gehouden aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Popkoor Decibel verwerkt online enkel persoonsgegevens in de vorm van een e-mailadres dat via het eigen e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is ontvangen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Popkoor Decibel verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor het volgende doel:

  • Verzenden van door u gevraagde informatie.
  • Verzenden van uitnodigingen voor optredens en concerten.

Met betrekking tot persoonsgegevens van leden geldt het volgende:

  • Voor de ledenadministratie wordt een ledenlijst opgesteld met naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, stemsoort, datum aanvang lidmaatschap koor, akkoord AGV en beeldmateriaal.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Popkoor Decibel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Popkoor Decibel) tussen zit. Popkoor Decibel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Facebook plugin

Wij gebruiken een Facebook Feed plugin om de inhoud van onze en andere social media pagina’s te tonen. Daarvoor maakt onze website verbinding met de Facebook servers om berichten, afbeeldingen en video’s van de desbetreffende Facebookpagina te tonen. Deze verbinding maakt uw IP-adres zichtbaar aan Facebook. Zie voor meer informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Popkoor Decibel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw e-mailadres wordt op uw verzoek uit ons bestand verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Popkoor Decibel verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit met u is overeengekomen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Popkoor Decibel gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen.

Popkoor Decibel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Popkoor Decibel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Popkoor Decibel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  

Wat gebeurt er indien er onverhoopt een datalek ontstaat?

Als er persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, is sprake van een datalek. Als daarvan sprake is worden de volgende acties ondernomen:

  1. Melding bij het bestuur;
  2. Melding door bestuur bij degene van wie de gegevens zijn gelekt;
  3. Bestuur brengt in kaart wat er aan de hand is (aan de hand van aard van de inbreuk) en neemt maatregelen om eventuele schade te beperken;
  4. Bestuur meldt datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens (http:///datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

Wat gebeurt er met beeldmateriaal (foto’s, video-opnames) waarop leden herkenbaar in beeld zijn?

Foto’s en videobeelden van (leden van) het koor, gemaakt tijdens of rond optredens en repetities, kunnen worden gepubliceerd op de Facebookpagina en/of de website van het koor, of gebruikt worden voor posters, programmaboekjes en promotiemateriaal ten behoeve van het koor, mits de afgebeelde leden hiervoor toestemming hebben gegeven.