Popkoor Decibel Driehuis is een gemengd koor dat bestaat uit maximaal 50 leden.

Sommige zangers zijn al lid sinds de oprichting in 1998. De gemiddelde leeftijd ligt tussen de 55 en 60 jaar. Met het oog op de toekomst is, zo gauw er plaats is, aanwas van wat jongere leden wenselijk.


In het koor zijn de volgende stemsoorten aanwezig:

  • hoge sopranen,
  • lage sopranen,
  • alten,
  • tenoren en
  • bassen