1998 - 2002

In september 1998 neemt een kleine groep enthousiastelingen het initiatief om een nieuw koor op te richten. 


Aswintha Weidema wordt gevraagd om zich als dirigente aan het koor te verbinden. 

Er is nog niet echt een naam voor het koor bedacht, voorlopig wordt gesproken van ‘Popkoor Velsen’, maar betere suggesties zijn welkom. 

Na een paar maanden besteedt de krant aandacht aan het jonge koor.

101wezingenleuke1998

 

Om het koor wat meer bekendheid te geven en nieuwe leden te werven, wordt in het voorjaar van 1999 een openbare repetitie gehouden, waarbij ook de krant weer is uitgenodigd. 

Inmiddels is de suggestie om het koor ‘Decibel’ te noemen gedeeltelijk omarmd: er is voor gekozen om de schrijfwijze De’sea’bel te hanteren, met een knipoog naar de zee en de havens van IJmuiden.

 

102Popkoorzonderwachtlijst

 

Het tweede seizoen (1999-2000) wordt afgesloten met een klein concert voor familie en vrienden. Dit vindt plaats in de zaal naast de Dorpskerk in Santpoort Noord. 

Voorafgaand hieraan wordt in de repetitieruimte een groepsfoto gemaakt. Hierop is te zien dat het koor weer iets groter geworden is. Er zijn zelfs enkele mannen bijgekomen!

 

103Groepsfoto2000

 

Het concertje is een succes en levert zelfs nieuwe leden op. 

De muzikale leiding is nog steeds in handen van Aswintha, Michael Jansse verzorgt de pianobegeleiding.

 

104Dorpskerk2000

 

Begin 2001 is het koor verder gegroeid. Het bestuur wordt uitgebreid van 3 naar 5 leden. Ook wordt gezocht naar een andere oefenruimte, omdat het lokaal in basisschool De Toermalijn in Driehuis als iets te krap wordt ervaren. 

Er wordt een avond proefgezongen in een zaal van Huis ter Hagen, ook in Driehuis. Vanwege de slechte akoestiek is dit echter geen succes. 

Dan komt het bericht van De Toermalijn dat vanaf september gebruik kan worden gemaakt van de in aanbouw zijnde kleuterspeelzaal. Dat aanbod wordt dankbaar aanvaard.

Het derde seizoen wordt op 28 juni afgesloten met een concert in zorgcentrum De Hofstede in Velserbroek. Gezien de beperkte capaciteit van de zaal mag ieder lid in principe twee gasten uitnodigen.

De toegang is gratis, maar bij de uitgang staat wel een melkbus waarin vrijwillige donaties kunnen worden gedeponeerd!

In de tuin wordt voorafgaand aan het concert een groepsfoto gemaakt.

105Hofstede2001

 

In het seizoen 2001-2002 wordt veel opgetreden. Het begint al in het najaar: er wordt gezongen op de Zwarte Markt in Beverwijk en op de Kennemerboulevard in IJmuiden.

Eind december wordt de kerstviering van De Toermalijn muzikaal ondersteund.

In januari staat het koor voor het eerst in Paradiso in Amsterdam, tijdens het grote jaarlijkse korenfestival. Een geweldige belevenis!

En daarna is alle aandacht gericht op het eindconcert op 20 juni. In het Witte Theater in IJmuiden, deze keer.

 

106KunstIJmond2002

 

De voorbereiding wordt gedegen aangepakt, een choreografe helpt ons met podiumpresentatie en verschillende opstellingen tijdens het concert.

Ook is besloten om zonder bladmuziek of tekstboek te gaan zingen. Dit komt de uitstraling van een ‘Popkoor’ zeker ten goede. Jammer dat er tijdens het concert niemand een foto heeft gemaakt.

Wat opvalt is dat het koor vanaf nu alleen nog de schrijfwijze ‘Decibel’ hanteert.

 

107ToegangsbewijsWT2002

 

108ProgrammaWT2002

 

In het najaar van 2002 wordt deelgenomen aan een Koffieconcert van de Velser Gemeenschap, de overkoepelende stichting waarin alle culturele amateurverenigingen binnen de gemeente Velsen vertegenwoordigd zijn.

En op 15 december treedt het koor op tijdens de kerstmarkt bij tuincentrum Haan.

109kerstoptredenfirmahaan2002 min