2003 - 2007

 

In 2003 bestaat Decibel 5 jaar. Dit wordt gevierd met een ‘kooruitje’ en een lustrumconcert. Het uitje bestaat uit een stadswandeling door Haarlem, gevolgd door een ‘high tea’.

 

201Kooruitje2003

 

Mede in verband met dat eerste lustrum wordt in dat jaar regelmatig de krant ‘gehaald’.

 

202Zingenmaaktjeblij

 

203Decibelpastnog

 

204Kortnieuws

 

 In het weekend vóór het concert organiseert de Volksuniversiteit Velsen het ‘Groot Velser Dictee der Nederlandse Taal’.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking verzorgt Decibel een muzikaal intermezzo. Een mooie generale repetitie!

 205Heremejee

 

Het lustrumconcert zelf vindt plaats in het Witte Theater, op 25 en 26 september. Beide avonden is het theater uitverkocht.

 206Jubconcert2003

 

2004 staat in het teken van Nieuwjaar en Kerst, in die volgorde. Het jaar begint meteen goed: Decibel werkt mee aan het Nieuwjaarsconcert van de IJmuider Harmonie, in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Velsen.

 207Nieuwjaar 2004

 

208Gastoptredennieuwjaarsconcert

 

Op 5 februari is er een optreden in Woonzorgcentrum ‘de Cruquius’. Maar verder wordt er door het jaar heen vooral veel gerepeteerd…

 

209Repetitie

 

… want in december wordt voor het eerst een heus kerstconcert gegeven in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.

Het optreden van Decibel wordt afgewisseld met instrumentaal spel van een harpiste en een blokfluitensemble.

 210kerstconcert2004

 

Een van de regelmatig terugkerende activiteiten van Decibel is deelname aan de koffieconcerten van de Velser Gemeenschap. Zo ook op 20 februari 2005.

  211muzikaleleiders

 

In 2005 wordt voor het eerst een enquête gehouden onder de leden. Gevraagd wordt o.a. naar de voorkeur voor het aantal optredens per jaar (ca. 3), naar de intentie om te blijven streven naar kwaliteitsverbetering (jazeker!) en de eventuele consequenties daarvan voor het repetitiebeleid (het moet wél leuk blijven!).

Ook wordt door middel van een vragenlijst het repertoire ‘opgeschoond’. Leden kunnen aangeven wat hun meest en minst populaire nummers zijn. Deze actie leidt er uiteindelijk ook toe dat er een muziekcommissie in het leven wordt geroepen.

Omdat het koor nog wel wat mag groeien, wordt in de plaatselijke pers meermalen een oproep geplaatst. Op 17 november vindt weer een openbare repetitie plaats.

 


212Werving

 

213Sail2005

 

Naar aanleiding van het evenement ‘Sail 2005’ wordt door de filmclub Velsen een film opgenomen. De beelden van de schepen in de haven van IJmuiden en in het Noordzeekanaal worden gelardeerd met opnamen van zingende koren aan de waterkant. Decibel is gevraagd om ook mee te doen. Beeld en geluid worden apart opgenomen. Voor de geluidsopname komt de filmploeg een avond naar de repetitieruimte, de beelden worden later op een buitenlocatie geschoten. Een leuke ervaring voor het koor. 

Op 15 december treedt het koor op in verzorgingstehuis ‘Huis ter Hagen’ in Driehuis. Op uitnodiging van de Lions wordt daar een kerstconcert gegeven.

In 2006 wordt op 4 mei medewerking verleend aan de Dodenherdenking op begraafplaats Westerveld.

Op 28 mei is er weer een koffieconcert van de Velser Gemeenschap waaraan Decibel deelneemt.

Op 15 en 16 juni vindt in het Witte Theater het concert ‘Decibel goes Sunny’ plaats. De titel verwijst zowel naar de zomer als naar een van de gezongen nummers. Publiciteit vindt plaats via de krant en door middel van posters.


214KrantenartikelSunny

 215agendaWT2006

 

Ten behoeve van dit concert worden vooraf publiciteitsfoto’s gemaakt. Hieruit blijkt de toenmalige stemverdeling van het koor: sopranen, alten en ‘heren’. Er wordt in dat jaar nog overwegend driestemmig gezongen.

 216ProgrammaboekjeSunny

 

 

Zoals uit het programma blijkt, verzorgen de wedstrijddansers van Partycentrum Ter Horst uit IJmuiden tussendoor een demonstratie.

 217Sunny

 

218Sunny2

 

Het concert leidt tot enthousiaste reacties uit het publiek en een mooie recensie in het Info-blad van de Velser Gemeenschap.

 219recensieVG

 

Vanwege enig verloop en de wens om nog iets te groeien, wordt bij de start van seizoen 2006-2007 opnieuw actie ondernomen om nieuwe leden te werven.

 

 

Aan het eind van het jaar staat Decibel weer op het Vestingplein in Velserbroek, voor de jaarlijkse Kerstsamenzang.

 221Fijnekerstsamenzang

 

 

In maart 2007 wordt twee keer opgetreden. Eerst tijdens het Koffieconcert van de Velser Gemeenschap.

 

 221Fijnekerstsamenzang

 

Dit Koffieconcert vindt plaats in de Naaldkerk in Santpoort Noord. Een foto in de krant bewijst het.

  223Koffieenmuziek

 

Een week later zijn we te gast in verzorgingscentrum Nieuw Unicum in Zandvoort. Een oud-Decibellid is daar opgenomen. Hij heeft geregeld dat we daar kunnen optreden voor de bewoners. Wij zien het toch vooral ook als een afscheid van dit lid-van-het-eerste-uur. 

Het is qua optredens een druk voorjaar.

We zijn uitgenodigd door het Voorwegkoor uit Heemstede om deel te nemen aan een concert aldaar. Naast Decibel en het Voorwegkoor zullen ook The Beach Pop Singers uit Zandvoort optreden.

 

224Voorwegkoorontmoet

 

The Beach Pop Singers komen we later dat jaar nogmaals tegen. Ze hebben ons uitgenodigd om deel te nemen aan de door hen voor het eerst georganiseerde Korendag in Zandvoort. Naast een eigen optreden verzorgen we samen met hen de finale van dit evenement.

 

225KorendagZandvoort2007

 

In 2007 besluit het bestuur om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het omvormen van het koor tot een formele rechtspersoon. Tijdens de jaarvergadering wordt aan de leden voorgesteld om van het koor een officiële vereniging te maken. Het voorstel wordt aangenomen. De notariële akte kan vervolgens getekend worden en daarna wordt de Vereniging Popkoor Decibel ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 226Uittrekselnotulen